Přejít k obsahu


Modelling of geospatial features at the data model of cadastre level

Citace:
JANEČKA, K. Modelling of geospatial features at the data model of cadastre level. Dresden, 2006.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling of geospatial features at the data model of cadastre level
Rok vydání: 2006
Místo konání: Dresden
Autoři: Karel Janečka
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo otestovat funkcionalitu databáze Oracle a jejího rozšíření Spatial pro účely generalizace geoprostorových prvků na úrovni datového modelu informačního systému katastru nemovitostí České republiky. Podprogramy, které se nechají v prostředí Oracle Spatial 10g ke generalizaci použít, jsem otestoval nad vybranou množinou dat při generování přehledové mapy katastrálních území.
Abstrakt EN: The aim of the work was testing of subprograms of the Oracle database 10g and the Spatial extension for the purposes of generalization of geospatial features at the information system of cadastre of the Czech republic level. I tested Spatial’s generalization subprograms on the selected data set for a generation of the plan position map of cadastral territories.
Klíčová slova

Zpět

Patička