Přejít k obsahu


Různé pohledy na Balanced Scorecard

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Různé pohledy na Balanced Scorecard. In MEKON 2007. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2007. s. 71-71. ISBN: 978-80-248-1324-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Různé pohledy na Balanced Scorecard
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: VŠB - Technická univerzita
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Tento příspěvek popisuje metodiku Balanced Scorecard včetně jejího vývoje. Dále je uveden postup zavádění BSC. V článku se zmiňuji také o rozšíření modelu BSC do formy strategických map. V neposlední řadě uvádím několik variant využití různých softwarových programů pro strategické plánování v podniku pomocí uvedené metody.
Abstrakt EN: This article describes princeples of method „Balanced Scorecard“. There is the process of implementation BSC. In the following part of this article is showed the developing of this methodology to the form of strategy maps. In the end of this text, there is mentioned a few variants of use of different software programmes for strategic planning in the enterprises – with using of method BSC.
Klíčová slova

Zpět

Patička