Přejít k obsahu


Využití evropských fondů pro rozvoj lidských zdrojů

Citace:
IRCINGOVÁ, J. Využití evropských fondů pro rozvoj lidských zdrojů. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-7318-536-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using of European Funds for Human Resource Development
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Jarmila Ircingová
Abstrakt CZ: Článek uvádí základní charakteristiku operačních programů, které umožňují finanční podporu zaměřenou na oblast řízení a rozvoje lidských zdrojů. Nejprve jsou stručně popsány tyto operační programy v uplynulém a budoucím programovém období. Na charakteristiku operačního programu navazuje bližší specifikace vybraných opatření, která se týkají adaptability zaměstnanců v podnicích. Tato opatření jsou dále přiblížena formou konkrétního typu projektu, který může být úspěšně realizován na vysoké škole. V závěru článku se nachází popis přínosů tohoto projektu a zároveň jsou přiblížena možná rizika a chyby, které mohou realizaci podobných projektů ohrozit.
Abstrakt EN: This article mention the basic characteristic of operational programmes that enable financial support oriented to the problems of human resource management and development. At first there are briefly described these operational programmes in the previous and incoming programme period. In the following part of this article, I specified the selected measures that involve the adaptability of employees in the enterprises. These measures are expressed in the form of concrete project that could be successfully made at the university. At the end of this article is occurred the possible benefits, risks and failures of this project.
Klíčová slova

Zpět

Patička