Přejít k obsahu


Geometrická návaznost ZABAGED a ATKIS

Citace:
ČADA, V., JEDLIČKA, K. Geometrická návaznost ZABAGED a ATKIS . Plzeň : Západočeská univerzita, 2006. 13 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geometric match of ZABAGED and ATKIS
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Václav Čada , Karel Jedlička
Abstrakt CZ: Studie proveditelnosti geometrického přeshraničnícho navázání topografických databází ZABAGED (CZ) a ATKIS (GER), vyhotovená pro firmu T-MAPY.
Abstrakt EN: Study of feasibility of geometric matching of topographic databases ZABAGED (CZ) and ATKIS (GER).
Klíčová slova

Zpět

Patička