Přejít k obsahu


Situace "romských" populací v ČR : neetnický výkladový model

Citace:
HIRT, T., JAKOUBEK, M. Situace "romských" populací v ČR : neetnický výkladový model. In Menšinová problematika v ČR: komunitní život a reprezentace kolektivních zájmů. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 63-83. ISBN: 80-7330-098-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Situation of "Romani" Populations in the Czech Republic: Non-ethnic explanatory model
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologický ústav AV ČR
Autoři: Tomáš Hirt , Marek Jakoubek
Abstrakt CZ: Text představuje pohled na „Romy“ z poněkud jiného úhlu, než poskytuje současný diskurz politické korektnosti, multikulturalismu a etnického obrození. Autoři se domnívají, že východiska výzkumů a studií, jejichž cílem je analyzovat strukturu sociálních vztahů a situací aktérů paušálně zvenčí označovaných jako „Romové“, je nezbytné oprostit od etnické definice situace.
Abstrakt EN: The text reflects a situation of Romani population in the Czech Republic from a point of view which is different from usual doscourses of multiculturalism, political correctnes and ethnic revitalisation. Authors demonstrate an non-ethnic mode of interpretation of "ethnical minorities".
Klíčová slova

Zpět

Patička