Přejít k obsahu


Technická a technologická podpora při řešení problematiky převodu map KM-D ze systému stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK

Citace:
ČADA, V. Technická a technologická podpora při řešení problematiky převodu map KM-D ze systému stabilního katastru do souvislého zobrazení v S-JTSK. Praha, 2004.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical and technological support of solution the problem of digitized cadastral maps (KM-D) transformation from the Stable cadastre coordinate systems into their continuous representation in the JTSK system
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Český úřad zeměměřický a katastrální
Autoři: Václav Čada
Abstrakt CZ: Technologie byla navržena pro potřeby Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a je aplikována pro sjednocení základních parametrů digitalizovaných katastrálních map (KMD, DKM). Touto technologií je umožněno použití jednotného závazného souřadnicového systému S-JTSK a sjednocení následného vedení a údržby digitálního souboru geodetických informací (D-SGI). Technologie je provozně nasazena v procesu digitalizace katastrálních map.
Abstrakt EN: The technology has been proposed for the needs of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre. Now it is applied to unification of basic parameters of digitized cadastral maps (KMD, DKM). The technology prefers applications of an obligatory JTSK coordinate system and unification of maintenance and updating of digital file of geodetic information (D-SGI). It has been routinely brought up in the process of digitalization of cadastral maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička