Přejít k obsahu


XML v kartografii

Citace:
Čerba, O. XML v kartografii. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 31.01.2007 - 31.01.2007.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: XML in Cartography
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: V první části semináře budou krátce představeny XML technologie s ohledem na jejich uplatnění v digitální kartografii a při tvorbě digitálních map. Součástí úvodního bloku budou také základní principy XML a příbuzných technologií. Hlavní část semináře se bude orientovat především na stylové jazyky (CSS, XSLT), dotazovací jazyk XPath a schémové jazyky. Učastníci se seznámí s možnostmi generování vektorových map ve formátu SVG pomocí stylových jazyků a nekomerčního software.
Abstrakt EN: In the first part of the workshop there are introduced XML technologies and its application in digital cartography and in digital maps creating. In the first block there are also XML basics and related technologies. The main section is focused on style languages (CSS, XSLT), query language XPath and schema languages. Participants acquaint with possibilities of vector maps generating in SVG format by style languages and free software.
Klíčová slova

Zpět

Patička