Přejít k obsahu


LINGVO/LASER: prototyping concept of dialogue information system with spreading knowledge

Citace:
EKŠTEIN, K., PAVELKA, T. LINGVO/LASER: prototyping concept of dialogue information system with spreading knowledge. In Natural language understanding and cognitive science. Porto: INSTICC Press, 2004. s. 159-168. ISBN: 972-8865-05-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: LINGVO/LASER: prototyping concept of dialogue information system with spreading knowledge
Rok vydání: 2004
Místo konání: Porto
Název zdroje: INSTICC Press
Autoři: Kamil Ekštein , Tomáš Pavelka
Abstrakt CZ: Článek představuje škálovatelný modulární prototypovací koncept a metodologický rámec pro rychlý vývoj doménově orientovaných dialogových informačních systémů. Popisuje detailně architekturu, implementaci a filosofii návrhové koncepce a rozebírá její výhody, kterých se již podařilo dosáhnout při vývoji hlasem ovládaných aplikací.
Abstrakt EN: The presented paper introduces a scalable modular prototyping concept and methodology framework for rapid development of domain-oriented dialogue information systems. The article describes the architecture, design, and philosophy of the framework in details and discusses its benefits already experienced while used to build a voice-driven dialogue application.
Klíčová slova

Zpět

Patička