Přejít k obsahu


SVG v kartografii

Citace:
ČERBA, O. SVG v kartografii. Geoinformatics FCE CTU, 2006, roč. 1, s. 112-122. ISSN: 1802-2669
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: SVG in Cartography
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: ČVUT
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: V červenci 2005 se ve španělském městě A Coruna konala dvacátá druhá Mezinárodní kartografická konference. Ve svém příspěvku definoval předseda Komise pro mapy a internet Mezinárodní kartografické asociace (Commission on Maps and the Internet, International Cartographic Association / Association Cartographique Internationale) Prof. Michael P. Peterson čtyři základní směry, kterými by se měl ubírat výzkum v oblasti digitální kartografie v prostředí internetu: Internet Map Use, Internet Map Delivery, Internet Multimedia Mapping, Internet Mobile Mapping. Cílem tohoto příspěvku je ukázat SVG jako pravoplatného člena rodiny technologií pro tvorbu digitálních map, konkrétně pro tzv. Internet Mapping. Jednotlivé části se věnují představení SVG, možnostem využívání SVG v současné kartografii s přihlédnutím k bodům z výše uvedeného seznamu, přednostem a nedostatkům současné verze SVG a také různého aplikakčního software...
Abstrakt EN: In the paper of Prof. Michael P. Peterson (chair of Commission on Maps and the Internet, International Cartographic Association / Association Cartographique Internationale) there are defined four basic ways of research in web cartography: Internet Map Use, Internet Map Delivery, Internet Multimedia Mapping, Internet Mobile Mapping. The objectives of this paper is to present SVG as the legal member of family of technologies for creating of web maps.
Klíčová slova

Zpět

Patička