Přejít k obsahu


HS Forest Scenario of Humboldt - Way to INSPIRE Implementation in Forestry

Citace:
FRYML, J., POSPÍŠIL, M., PODLENA, R., CHARVÁT, K., ČERBA, O. HS Forest Scenario of Humboldt - Way to INSPIRE Implementation in Forestry. In Information systems in agriculture and forestry. Prague: Czech University of Life Sciences, 2007. s. 1-7. ISBN: 978-80-213-1643-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HS Forest Scenario of Humboldt - Way to INSPIRE Implementation in Forestry
Rok vydání: 2007
Místo konání: Prague
Název zdroje: Czech University of Life Sciences
Autoři: Josef Fryml , Martin Pospíšil , Richard Podlena , Karel Charvát , Otakar Čerba
Abstrakt CZ: V současnosti prochází lesní hospodářství výraznou změnou. Ekonomická funkce lesa je stále velice důležitá, ale do popředí se dostává také neprodukční role. Správné hospodaření závisí na kvalitě poskytovaných informací.
Abstrakt EN: In present time the forest function is significantly changed. The other point of view on forest is changed as is perceived by European society. Economic - wood-producing function of the forest is still important too, besides non-wood-producing roles of the forest is significantly increased. Forest economic is developed and ecological aspects gained more and more importance. Good policy starts with quality information. This is increasingly recognized by policy-makers and it influences the way new policies are being prepared today. Recent global advances in moving from white paper to digital data and information has created hitherto undreamed of opportunities to revolutionize access to data, communication of information and for informed decision-making at all levels of society. This move from back room to open door access to information presents new challenges for those acquiring, handling, curating, and providing access to electronic data and information.
Klíčová slova

Zpět

Patička