Přejít k obsahu


Digitální mapy opravdu pro všechny

Citace:
ČERBA, O. Digitální mapy opravdu pro všechny. Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra mapovania a pozemkových úprav, 2007.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital maps really for all
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra mapovania a pozemkových úprav
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Přístupnost a použitelnost jsou v současnosti dvě velmi často skloňovaná slova v oblasti informačních technologií. Pro každou digitální aplikaci je důležité, aby uživatel nebyl v žádném případě znevýhodňován a omezován. Přitom se nejedná jen o uživatele fyzicky handicapované, například s poškozením zraku. Z hlediska informačních technologií je důležitá i „technologická bezbariérovost“, tzn. možnost plného využívání aplikace bez ohledu na úroveň hardware a software, včetně operačních systémů. Třetím typem přístupnosti digitálních kartografických produktů je multilingulita. Mapy sami o sobě jsou do jisté míry univerzálně srozumitelné, na druhou stranu se často stává, že aplikace rámující digitální kartografický produkt díky použitému jazyku často zmenšují okruh potencionálních uživatelů. V neposlední řadě je z hlediska přístupnosti a použitelnosti důležité dodržování kartografických pravidel a norem...
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička