Přejít k obsahu


Kartografická část Atlasu mezinárodních vztahů

Citace:
BARANOVÁ, M., ČADA, V., ČERBA, O. Kartografická část Atlasu mezinárodních vztahů. Kartografické listy, 2007, roč. 0, č. 15, s. 5-12. ISSN: 1336-5274
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cartographical Part of Atlas of International Relation
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava: Stavebná fakulta STU, Katedra mapovania a pozemkových úprav
Název zdroje: Stavebná fakulta STU, Katedra mapovania a pozemkových úprav
Autoři: Magdaléna Baranová , Václav Čada , Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Presented paper is focused in methods for the creating of maps for the Atlas of International Relation which were generated through XML (eXtensible Markup Language). First section of this article deals with maps of the atlas, used methods of cartographical interpretation (cartograms, cartodiagrams, colour scales etc.) and characteristics of chosen map projections (Times projection, stereographic projection). Second part discuss technologies, format, specificaions and software resources used for maps production. The most important part of this paper contains analyses of proposed method and above all proposals for an improvement and an optimalisation of part of the generating map system.
Abstrakt EN: Presented paper is focused in methods for the creating of maps for the Atlas of International Relation which were generated through XML (eXtensible Markup Language). First section of this article deals with maps of the atlas, used methods of cartographical interpretation (cartograms, cartodiagrams, colour scales etc.) and characteristics of chosen map projections (Times projection, stereographic projection). Second part discuss technologies, format, specificaions and software resources used for maps production. The most important part of this paper contains analyses of proposed method and above all proposals for an improvement and an optimalisation of part of the generating map system.
Klíčová slova

Zpět

Patička