Přejít k obsahu


XML Technologies for Cartographers

Citace:
ČERBA, O. XML Technologies for Cartographers. In XXIII International Cartographic Conference. Moskva: International Cartographic Association, 2007. s. 1-11.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: XML Technologies for Cartographers
Rok vydání: 2007
Místo konání: Moskva
Název zdroje: International Cartographic Association
Autoři: Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Jazyky SGML/XML (Standard Generalised Markup Language / eXtensible Markup Language) spadají do skupiny značkovacích jazyků neboli metajazyků, které defi nují logickou a významovou strikturu dokumentu. SGML/XML a příbuzné technologie jsou využívány v mnoha oborech lidských činností jako je například sport (SportML), hudba (MusicML, Standard Music Description Language, Music Notation Markup Language apod.), zdravotnictví (standardy organizace Health Level Seven)nebo filosofie (PhilML - Philosophical Markup Language)...
Abstrakt EN: The SGML/XML languages (Standard Generalised Markup Language / eXtensible Markup Language) falls into the group of markup languages or into the group of metalanguages, which defines the logical and significant structure of documents. The SGML/XML and related technologies are applied to many kinds of human activities. We can name a large list – for example the data formats for describing informations of sport (SportsML), music (MusicML, Standard Music Description Language, Music Notation Markup Language etc.), health (the standards of the organisation Health Level Seven) or philosophy (PhilML - Philosophical Markup Language)...
Klíčová slova

Zpět

Patička