Přejít k obsahu


ArraySetOps for SciPy

Citace:
CIMRMAN, R. ArraySetOps for SciPy. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: ArraySetOps for SciPy
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Uplatňovaný software doplňuje množinové operace (průnik, sjednocení, ...) nad číselnými vektory do SciPy (kolekce algoritmů pro vědecko-technické výpočty). Tím usnadňuje přechod z komerčních platforem (např. Matlab) na volně dostupné výpočetní platformy.
Abstrakt EN: The software implements set operations (intersection, union, …) on numerical vectors into SciPy (a collection of algorithms for scientific computations). This facilitates transition from commercial platforms (e.g. Matlab) to freely available computational platforms.
Klíčová slova

Zpět

Patička