Přejít k obsahu


Software for shape optimization in optimal flow problems

Citace:
CIMRMAN, R. Software for shape optimization in optimal flow problems. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Software for shape optimization in optimal flow problems
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Uvedený software umožňuje tvarovou optimalizaci uzavřených kanálů v problémech optimálního proudění. Jsou podporovány různé cílové funkce, jmenovitě minimalizace gradientů rychlosti proudění (ztrát) v kontrolní oblasti, nebo minimalizace rozdílů tlaků na vstupu a výstupu. V aktuální verzi jsou podporovány pouze tekutiny s vysokou viskozitou. Software je vyvíjen exkluzivně za použití volně dostupného/Open Source software, zejména programovacího jazyku Python.
Abstrakt EN: The software allows shape optimization of closed channels in optimal flow problems. Various objective functions are suported, namely minimization of flow velocity gradients (losses) is a control domain, or minimization of inlet-outlet pressure difference. Fluids with high viscosity only are supported in the current version. The software has been developped excusively using free/Open Source software, particularly the programming language Python.
Klíčová slova

Zpět

Patička