Přejít k obsahu


UMFPACK interface wrapper for SciPy

Citace:
CIMRMAN, R. UMFPACK interface wrapper for SciPy. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: UMFPACK interface wrapper for SciPy
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Robert Cimrman
Abstrakt CZ: Uplatňovaný software umožňuje použití velmi rychlého přímého řešiče řídkých soustav linearních rovnic UMFPACK v programovacím jazyce Python, respektive v jeho nadstavbě SciPy (kolekce algoritmů pro vědecko-technické výpočty). Tím usnadňuje přechod z komerčních platforem (např. Matlab) na volně dostupné výpočetní platformy.
Abstrakt EN: The software allows using very fast direct solver of sparse systems of linear equations UMFPACK in the programming language Python, resp. in the package SciPy (a collection of algorithms for scientific computations). This facilitates transition from commercial platforms (e.g. Matlab) to freely available computational platforms.
Klíčová slova

Zpět

Patička