Přejít k obsahu


Prototyp měřícího systému pro kalibrační měření průmyslových dávkových pecí

Citace:
HONNER, M., VESELÝ, Z., ŠVANTNER, M. Prototyp měřícího systému pro kalibrační měření průmyslových dávkových pecí. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measuring system for the calibration measurement of industrial batch furnaces
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Zdeněk Veselý , Michal Švantner
Abstrakt CZ: Zpráva uvádí výsledky vývoje ve formě prototypu měřicího systému pro měření vsázky v průmyslových pecích, který vznikl v rámci projektu LN00B084 a byl již aplikován při průmyslových měřeních pro společnost ŠKODA STEEL a.s. Popisují se jednotlivé části hardwaru a softwaru zařízení. Jako typický příklad použití měřicího systému je uveden popis experimentu - kalibrační měření dávkových průmyslových pecí.
Abstrakt EN: This report introduces results of the development in the form of prototype of the measuring system for the measurement of charge in industrial furnaces. The prototype was developed in the framework of the project LN00B084 and it was already applied in industrial measurements for SKODA STEEL a.s. Individual hardware and software parts of the system are described. Description of the experiment - callibration measurement of batch industrial furnaces - is presented as a typical application of the measuring system.
Klíčová slova

Zpět

Patička