Přejít k obsahu


Prototyp tepelné box-bariéry pro ochranu měřících systémů v průběžných pecích

Citace:
HONNER, M., ŠVANTNER, M., VESELÝ, Z. Prototyp tepelné box-bariéry pro ochranu měřících systémů v průběžných pecích. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of the thermal box-barrier for protection of measuring systems in continuous furnaces
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Michal Švantner , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Zpráva uvádí výsledky vývoje dvou typů tepelných bariér určených pro ochranu měřicích systémů v průběžných pecích. Představeno je konstrukční uspořádání bariér a výsledky jejich testů. Prototypy vznikly a byly testovány v rámci řešení projektu LN00B084 a byly již aplikovány při měřeních průběžných pecí společnosti ŠKODA KLATOVY s.r.o.
Abstrakt EN: Results of the development of two types of thermal barriers intended for the protection of measuring systems in continuous furnaces. Arrangement of barriers and results of their tests are introduced. The prototypes were developed and tested in the framework of the research project LN00B084 and they were applied in measurement of continuous furnacces by SKODA KLATOVY s.r.o.
Klíčová slova

Zpět

Patička