Přejít k obsahu


Technologie diferenciálního tepelného zpracování opěrných válců

Citace:
HONNER, M., BYSTŘICKÝ, J. Technologie diferenciálního tepelného zpracování opěrných válců. 2006.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technology for differential heat treatment of supporting rolls
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Josef Bystřický
Abstrakt CZ: Představena je nové technologie diferenciálního tepelného zpracování opěrných válců. Technologie byla vyvinuta a ověřena v rámci řešení projektu LN00B084 a aplikována na pracovišti ŠKODA STEEL a.s., Plzeň. Pomocí teoretických a experimentálních prací byla původní navržená technologie optimalizována a změnou podmínek ohřevu se podařilo zvětšit hloubku zakalené vrstvy o 100 procent.
Abstrakt EN: New technology for differential heat treatment of supporting rolls is introduced. The technology has been developed and verified in the framework of the project LN00B084 and applied in SKODA STEEL a.s., Pilsen. The original technology was optimized with the help of theoretical and experimental works and the improved heating regime caused the thickness of hardened layer to increase by 100 percent.
Klíčová slova

Zpět

Patička