Přejít k obsahu


Software pro posílání výsledků měření teplot prostřednictvím mobilního telefonu Nokia CardPhone

Citace:
HONNER, M. Software pro posílání výsledků měření teplot prostřednictvím mobilního telefonu Nokia CardPhone. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for the sending the results of temperature measurement via Nokia CardPhone PCMCIA card
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner
Abstrakt CZ: Uvádí se výsledky vývoje softwaru pro posílání výsledků měření teplot prostřednictvím mobilního připojení k internetu využitím mobilního telefonu Nokia CardPhone, který má podobu PCMCIA karty. Software je využíván spolu se softwarem měření teplot pomocí modulů ADAM (Advantech) v režimu záznamu dat do řídicího počítače. Ukázáno je uživatelské rozhraní softwaru doplněné popisem funkcí a způsobem ovládání. Software byl vyvinut v rámci projektu LN00B084 a využíván např. při měření v technologiích tepelného zpracování ŠKODA STEEL a.s. Software je uveřejněn na internetu a zpřístupněn pro užívání dalšími subjekty.
Abstrakt EN: Results of the development of the software for sending the results of temperature measurement via internet mobile connection using Nokia CardPhone PCMCIA card. The software is usually applied together with the software for the temperature measurement using ADAM modules (Advantech) in the regime of data logging into the control PC. User interface of the software is shown complemented with the description of functions and control. The software was developped for example in the framework of the project LN00B084 and applied in measurements in technologie sof heat treatment at SKODA STEEL a.s. The software is published on the internet as accessible for the use by other subjects.
Klíčová slova

Zpět

Patička