Přejít k obsahu


Metodika optimalizace ohřevu přírubových hřídelí

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P., VESELÝ, Z. Metodika optimalizace ohřevu přírubových hřídelí. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the optimization of Wind Rotor Forging Heat Treatment
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Metodika byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a zabývá se optimalizací ohřevu výkovků přírubových hřídelí ve vozové peci. Cílem je zkrácení doby ohřevu. Uvádí se způsob a výsledky měření teploty při ohřevu zkušebního výkovku. Vytvořený počítačový simulační model ohřevu výkovku byl využit k řešení nepřímé úlohy zjištění intenzity ohřevu v peci a tepelně-fyzikálních vlastností materiálu výkovků. Dále byl pomocí tohoto modelu řešen ohřevu pro výkovky různých tvarů a velikostí a navrženy režimy jejich ohřevu. Aplikace metodiky je ověřena na pracovišti ŠKODA STEEL a.s.
Abstrakt EN: The methodology was developed in the frame of the project LN00B084 and the one is dealing with optimization of heating regime of wind rotor forgings in a car reheating furnace. The objective is to shorten the heating time. Procedure and results of temperature measurement during heating of the test forging are presented. The computer simulation model is applied to solve indirect problem of determination of heating intensity in the furnace and determination of material properties. Using the model the simulation of heating of forgings with various shapes and diameter is performed. Optimal heating regimes are proposed as the result. The application of the methodology is verified on the workplace of SKODA STEEL a.s.
Klíčová slova

Zpět

Patička