Přejít k obsahu


Metodika optimalizace chladnutí přírubových hřídelí

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P. Metodika optimalizace chladnutí přírubových hřídelí. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the optimization of Cooling of Wind Rotor Forgings
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš
Abstrakt CZ: Metodika byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a zabývá se chladnutím výkovků přírubových hřídelí na vzduchu a v peci. Cílem je optimalizace průběhu chladnutí a jeho celkové zkrácení. Tepelný proces ve výkovku je simulován pomocí MKP na modelech chladnutí tyčí různých průměrů se změnou tvaru a modelech chladnutí typických výkovků přírubových hřídelí. Uvedené výsledky obsahují časové průběhy teplot prostředí a povrchu a osy výkovků. U přírubových hřídelí jsou ukázána teplotní pole a průběhy teploty zakresleny do ARA diagramu. Výsledkem je stanovení povrchové teploty výkovku, kdy je vhodné jej vložit do pece, a to v závislosti na jeho průměru. Aplikace metodiky je ověřena na pracovišti ŠKODA STEEL a.s.
Abstrakt EN: The methodology was developed in the frame of the project LN00B084 and the one is dealing with cooling of wind rotor forgings on air and in furnace. The objective is to optimize the course of cooling and to shorten the overal process time. Thermal process is simulated using FEM models of cooling of rods of various diameters with the change of shape and using models of typical flaged shafts. The results contain temperature fields and temperature evolutions. Another results deal with the surface temperature at the moment when it is suitable to put the forging into the furnace. The application of the methodology is verified on the workplace of SKODA STEEL a.s.
Klíčová slova

Zpět

Patička