Přejít k obsahu


Metodika modelování ohřevu a chlazení Al svitků v peci a chladící komoře

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P. Metodika modelování ohřevu a chlazení Al svitků v peci a chladící komoře. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the modeling of heating and cooling of Al rolls in furnace and cooling chamber
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš
Abstrakt CZ: Metodika byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a řeší výpočet tepelné bilance pece pro ohřev hliníkových svitků a optimalizace jejich ohřevu. Dále výpočet tepelné bilance a doby chlazení v peci a chladicí komoře. Uvádí se postup řešení s využitím MKP systému Cosmos/M. Výsledky obsahují v tabulkách uvedené průběhy teplot a tepelných toků pro svitek a jednotlivé části pece nebo komory. Graficky jsou vykresleny průběhy max. a min. teploty svitku a teploty okolního prostředí. Metodika byla použita k návrhu pece a komory ve společnosti ŠKODA KLATOVY s.r.o.
Abstrakt EN: The methodology was developed in the frame of the project LN00B084 and the one solves the computation of furnace heat balance for heating of aluminium rolls and optimization of their heating. Further it deals with the computation of heat balance and cooling time in the furnace and in the cooling chamber. Solving procedure is introduced using the FEM system COSMOS/M. Results contain evolutions of temperature and heat fluxes for the roll and individual parts of the furnace or chamber. Evolutions of max. and min. temperature of the roll and its surroundings are plotted. The methodology was applied in design of the furnace and cooling chamber by the SKODA KLATOVY s.r.o.
Klíčová slova

Zpět

Patička