Přejít k obsahu


Metodika měření diferenciálního tepelného zpracování válců

Citace:
HONNER, M., VESELÝ, Z., LITOŠ, P., LITOŠ, P., BARTÍK, J. Metodika měření diferenciálního tepelného zpracování válců. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the measurement of differential heat treatment of rolls
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Zdeněk Veselý , Pavel Litoš , Petr Litoš , Jan Bartík
Abstrakt CZ: Metodika byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a představuje způsob měření teplot při diferenciální tepelném zpracování a příklad aplikace ve ŠKODA STEEL a.s. Shrnuje experimentální práce prováděné při výzkumu technologie tepelného zpracování válců. Popsán je experiment měření ohřevu zkušebního válce v hlubinné elektrické peci a následného vertikálního kalení ve vodě. Uvádí se výsledky termočlánkového měření teplot a termovizního měření teplotního pole válce v průběhu tepelného zpracování.
Abstrakt EN: The methodology was developed in the frame of the project LN00B084 and the one introduces the procedure of temperature measurement for differential heat treatment and example of its application in SKODA STEEL a.s. Experimental works conducted in the research of heat treatment of rolls are summarized. The experiment of measurement of test roll in the vertical electric furnace and subsequent vertical quenching in water is described. Results of the thermocouple measurement of temperature and thermography measurement of temperature field are presented with respect to various stages of the heat treatment process.
Klíčová slova

Zpět

Patička