Přejít k obsahu


Metodika počítačového modelování ohřevu výkovků zalomených hřídelí

Citace:
HONNER, M. Metodika počítačového modelování ohřevu výkovků zalomených hřídelí. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the computer modeling of heating of crankshafts forgings
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner
Abstrakt CZ: Uvádí se metodika počítačového modelování ohřevu při tepelném zpracování výkovků velkých klikových hřídelí a příklad aplikace pro technologie používané ve ŠKODA STEEL a.s. Metodika byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084. Na počítačovém modelu jsou posuzovány možnosti zkrácení doby ohřevu výkovků zalomených hřídelí a vliv rychlosti ohřevu na vznik tepelných napětí. Výpočty byly provedeny pro ohřev hřídelí MH 100345 (průměr čepu 500 mm) a MH 100301/b (průměr čepu 760 mm). Pro každou hřídel bylo řešeno pět variant ohřevu ve vertikální peci v kalírně b. 521.
Abstrakt EN: Methodology for the computer modeling of heating phase during heat treatment of forgings of large crankshafts is introduced together with the application example in the technology used in SKODA STEEL a.s. The methodology was developed in the frame of the project LN00B084. Possibilities of reduction of heating times and the influence of heating intensity on the origination of thermal stresses are investigated on the computer simulation model. Computations were performed for the heating of the crankshaft MH 100345 (diameter 500 mm) and crankshaft MH 100301/b (diameter 760 mm). Five alternatives of heating in the vertical furnace in the building no.521 has been solved.
Klíčová slova

Zpět

Patička