Přejít k obsahu


Metodika měření teplot při tepelném zpracování výkovků zalomených hřídelí

Citace:
HONNER, M. Metodika měření teplot při tepelném zpracování výkovků zalomených hřídelí. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the temperature measurement for heat treatment of crankshafts forgings
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner
Abstrakt CZ: Uvádí se metodika počítačového modelování kalení výkovků velkých klikových hřídelí. byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a použita ve ŠKODA STEEL a.s. Obsahuje popis postupu a výsledky výpočtu průběhů a rozložení teplot při ohřevu a kalení klikové hřídele průměru 429 mm. Výpočet kalení byl rozšířen na určení termoelastických napětí v sestavě kliková hřídel - zděř. Jednotlivé varianty seskobování zdvihu zděřemi byly řešeny s ohledem na vznik trhlin.
Abstrakt EN: Methodology for the computer modeling of quenching of large crankshafts forgings is introduced. The methodology was developed in the frame of the project LN00B084 and the one was used in SKODA STEEL a.s. It contains description of the technique and results of the computations as temperature fields during heating and cooling of the crankshaft of 429 mm diameter. The computations of the thermal process was extended to the evaluation of thermo-elastic stresses in the assembly consisting of the crankshaft and ring. Individual alternatives of the assembly were solved with respect to the origination of cracks.
Klíčová slova

Zpět

Patička