Přejít k obsahu


Metodika zintenzivnění chlazení rotorů ve vodní nádrži

Citace:
HONNER, M., VESELÝ, Z. Metodika zintenzivnění chlazení rotorů ve vodní nádrži. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the intensification of cooling of rotors in water tank
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Zdeněk Veselý
Abstrakt CZ: Zpracována je metodika intenzifikace chlazení rotorů ve vodní nádrži, která byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a použita ve společnosti Škoda Steel a.s. Obsahuje: Technologie vodního svislého kalení rotorů - technické uspořádání, procesy přenosu tepla. Cíl a postup řešení projektu intenzifikace ochlazování. Návrh úprav kalicí nádrže. Přímé experimenty ochlazování zkušebního rotoru. Numerické experimenty zjištění přestupů tepla a dob dochlazení rotorů. Porovnání přestupů tepla na charakteristických plochách povrchu rotoru před a po úpravě nádrže a technologického postupu ochlazování.
Abstrakt EN: Methodology for the optimization of the cooling of rotors in water tank is elaborated. The methodology was developed in the frame of the project LN00B084 and the one was used in SkodaSteel a.s. The one contains: Technology of vertical water quenching of rotors - technical arrangement, processes of heat transfer. Objectives and procedure of solving the project focussed on the intensification of the coolling. Proposals of the water tank improvement. Direct experiments of test totor cooling. Numerical experiments for the determination of heat transfer and cooling times. Comparison of heat transfer intensity on various surfaces of the rotor before and after the modification of the tank and technological procedure of cooling.
Klíčová slova

Zpět

Patička