Přejít k obsahu


Metodika termovizního měření v technologiích tvarování akusticko-izolačních dílů

Citace:
HONNER, M. Metodika termovizního měření v technologiích tvarování akusticko-izolačních dílů. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the thermography measurement in technologies of forming acoustical-insulation parts
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner
Abstrakt CZ: Popisuje se metodika termovizního měření v technologiích tvarování akusticko-izolačních dílů. Metodika byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a byla uplatněna při měřeních forem ve společnostech HP Pelzer, k.s., Plzeň a Happich Plzeň s.r.o. Metodika identifikuje možnosti a zdroje chyb při typickém termovizním měření teplotního pole vyhřívaných lisovacích forem.
Abstrakt EN: Methodology for the thermography measurement in technologies of forming acoustical-insulation parts is introduced. The methodology has been developed in the framework of the research project LN00B084 and it was applied in measurements of forms at HP Pelzer, k.s., Plzeň and Happich Plzeň s.r.o. The methodology identify possibilities and sources of errors in a typical thermography measurement of temperature fields of heated press forms.
Klíčová slova

Zpět

Patička