Přejít k obsahu


Metodika termovizního měření výfukového potrubí - přechod do katalyzátoru a koncovka výfuku

Citace:
HONNER, M., LITOŠ, P., VACÍKOVÁ, P. Metodika termovizního měření výfukového potrubí - přechod do katalyzátoru a koncovka výfuku. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology for the thermography measurement of exhaust manifold
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Milan Honner , Pavel Litoš , Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Popisuje se metodika termovizního měření výfukového potrubí v různých provozních režimech a měření přechodu do katalyzátoru ve třech zatěžovacích režimech. Metodika byla vyvinuta v rámci projektu LN00B084 a uplatněná ve ŠkodaAuto a.s. Cílem je zhodnotit využití infračervené termografie v praxi a navzájem porovnat jednotlivé techniky měření termovizním systémem NTC a zadavatele. Uvádí se způsob, výsledky měření obou metod a jejich vzájemné porovnání. Dále se uvádí výsledky termovizního měření koncovky výfuku.
Abstrakt EN: The methodology is dealing with the thermography measurement of the exhaust manifold in different operating modes and measurement of passing to the analytic converter in three loading modes. The methodology was developed in the frame of the project LN00B084 and the one was used in SkodaAuto a.s. The objective is the evaluation of the use of infrared thermography in practice and compare techniques of measurement by thermography system (NTC) and submitter (SkodaAuto a.s). Procedure and results of the measurement for both methods and their comparison are presented. In other, results of the thermography measurement of the exhaust manifold are presented too.
Klíčová slova

Zpět

Patička