Přejít k obsahu


Postavení chebského soudu a chebský právní okruh

Citace:
KNOLL, V. Postavení chebského soudu a chebský právní okruh. In Právní a ekonomické problémy současnosti. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 187-194. ISBN: 978-80-86575-28-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Position of the Eger Court and Eger Legal Circle
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: KEY Publishing
Autoři: Vilém Knoll
Abstrakt CZ: Stručný přehled vývoje oblasti chebského městského práva, které patří do oblasti práva jihoněmeckého.
Abstrakt EN: The brief overview of development of the area of Eger City Law, that belongs to the southern German legal family.
Klíčová slova

Zpět

Patička