Přejít k obsahu


Methods and Software Support for Optimal Management of Parallel Simulation Manufacturing Models

Citace:
HOŘEJŠÍ, P. Methods and Software Support for Optimal Management of Parallel Simulation Manufacturing Models . In Soutěžní přehlídka studentských a doktorských prací FST 2007. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 137-148. ISBN: 978-80-7043-544-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Methods and Software Support for Optimal Management of Parallel Simulation Manufacturing Models
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Petr Hořejší
Abstrakt CZ: Hlavním cílem této práce je vytvoření metodiky a softwarových nástrojů pro tvorbu správcovských softwarových balíků, které podporují vzdálené spouštění a řízení paralelních a distribuovaných simulací. Takové simulace nemusejí být postaveny jen v low-level programovacím jazyce, ale také mohou být vytvořeny pomocí dalších tzv. COST (Commercials Off The Self) softwarových produktů. Nejprve byl vytvořen on-line přístupný applet, který umožňuje připojování a vzdálené spouštění modelů, které jsou vytvoření v architektuře HLA (High Level Architecture). Tento software byl vyvíjen ve spolupráci s janovskou univerzitou v Itálii, kde je následně využit jako podpora projektu, zabývajícího se řízením simulace distribuované logistiky – WILD (Web Integrated Logistic Development). V další fázi je problém zobecněn do metodiky, kterou je třeba ověřit. Tato metodika by měla být použitelná jak pro tvorbu utilit a balíků podporujících distribuované i paralelní simulace.
Abstrakt EN: the main goal of this work is to develop the software management solution for the manufacturing models suitable for COTS (Commercial off the shelf) ARENA execution and management and to generated the methodology for design, development and validation processes of similar solution based on parellel or distributed simulation (especially HLA - High Level Architecture). We can use experiences from the cooperation with the Italian university in Genoa on project WILD (Web Integrated Logistic Development) where the management software solution for distributed simulation was already been made. The new software implementation must be connected to program ARENA and must manage more the same simulation models with different parameters started on more work stations. Once the client program starts it has to connect to remote servers able to communicate and with ARENA installed. Now we can send the model and configuration files to the remote hosts.
Klíčová slova

Zpět

Patička