Přejít k obsahu


Norma dnešního podnikání - etický kodex virtuálních firem (klastrů)

Citace:
ŠIMON, M., TROBLOVÁ, P. Norma dnešního podnikání - etický kodex virtuálních firem (klastrů). In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2007. s. 1-9. ISBN: 978-80-7318-536-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Norm of todays entrepreneurship - ethics code of virtual companies (clusters)
Rok vydání: 2007
Místo konání: Zlín
Název zdroje: Univerzita Tomáše Bati
Autoři: Michal Šimon , Petra Troblová
Abstrakt CZ: Rozvoj podnikatelské etiky a tvorby etických kodexů probíhá už několik let po celém světě.Etika je vědní disciplína usilující o nalezení etického jednání a chování. K největšímu jejímu rozmachu a vývoji v podnikání došlo v USA, kde se touto problematikou zabývali a předběhli tak Evropu o řadu let. Podmětem pro vznik této disciplíny byly faktory typu podvodných machinací, poškozování životního prostředí, zneužívání informací, nedostatečné ochrany spotřebitelů, daňové úniky nebo zneužívání pravomocí. V České republice podnikatelská etika v poslední době nachází své uplatnění, i když její vnímání je zatím jen pozvolné. V dnešní době největším problémem z hlediska podnikatelské etiky je nedodržování slibů a závazků, nedodržování plateb, neserióznost v nabídkovém a výběrovém řízení a nedodržování smluv.
Abstrakt EN: Development of entrepreneurial ethics and ethics codes creation have been and are still existing for several years all around the world. Ethics is a research discipline which searches ethic action and behaviour. The biggest expansion and development of ethics have been in the USA where the experts have solved this topic. Factors such as a deceitful machination, living environment destroying, information exploitation, insufficient consumer protection, tax evasions or competences exploitation have been an impulse for the creation of this discipline. Entrepreneurial ethics finds its use in the Czech Republic in the last days even its perception is slow. Nowadays the greatest problem is breaking promises and engagement, default of the contracts and levity in offer and selection procedure.
Klíčová slova

Zpět

Patička