Přejít k obsahu


Teaching project direct to a woodwork in technical subjects at basic school

Citace:
NOVOTNÝ, J., HONZÍKOVÁ, J. Teaching project direct to a woodwork in technical subjects at basic school. In Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product". Ljubljana: Association of technical creativity educators Slovenia, 2007. s. 123-126. ISBN: 978-961-91750-6-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Teaching project direct to a woodwork in technical subjects at basic school
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ljubljana
Název zdroje: Association of technical creativity educators Slovenia
Autoři: Jan Novotný , Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek představuje košíkářství jako jednu z možností pracovního projektu při práci se dřevem na základní škole. Článek zároveň uvádí i materiály vhodné pro výrobu košíkářských výrobků při práci s dětmi. Podrobněji představuje práci s pedigem jako novou formu košíkářství. Zároveň je v článku představena i nová forma učení se senzomotorickým dovednostem, v tomto případě pletení košíků, formou samostatné práce.
Abstrakt EN: This controbution shows short description of basket-making tecnology and their utilization on teaching process at basic school in frames project and problem method. Reflect, how is possible by near becomingly election thematic sight problem heighten activity and creativity of students. It shows how to use the project methods in practive in planning of students of technical education. There is visible advance of activity and creativity by suitable elect thematic progressions of problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička