Přejít k obsahu


Gendery - ve školství pojem známý i neznámý

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Gendery - ve školství pojem známý i neznámý. In XXV. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-7231-228-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Gender - in Education Conception Known and Unknown
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Univerzita obrany
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Článek pojednává o českém školství z genderového hlediska. Ukazuje pozice žen a mužů ve vzdělávacím systému, profesním růstu a na pracovním trhu.
Abstrakt EN: The article deals with the Czech school system from the perspektive gender. It shows the position of men and women in the education system, their professional progress and their use in the labour market.
Klíčová slova

Zpět

Patička