Přejít k obsahu


Metodika optimalizace svodů oxidačně redukčního katalyzátoru

Citace:
KŇOUREK, J., POLANSKÝ, J., KOVAŘÍK, P., KŮS, M., LÁVIČKA, D. Metodika optimalizace svodů oxidačně redukčního katalyzátoru. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of optimisation of a catalytic converter input parts geometry
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jindřich Kňourek , Jiří Polanský , Petr Kovařík , Michal Kůs , David Lávička
Abstrakt CZ: Uplatněná metodika, která je založená na specializovaných výpočtech a měřeních, určuje postupy pro tvarovou optimalizaci vstupních dílů oxidačně redukčního katalyzátoru. Pro dané proudové poměry v katalyzátoru specifikuje optimalizační kritéria a způsob jejich vyhodnocení. Použitím metodiky došlo ke zvýšení efektivity katalyzátoru a prodloužení životnosti zařízení.
Abstrakt EN: The methodology is based on the specialized numerical simulations and experiments. It deals with the definition of the processes for shape optimisation of the inlet parts of the catalytic converter. For the given flow regimes the optimisation criteria are defined, as well as the way they are evaluated. By using this methodology higher efficiency was achieved and the longer lifetime of the catalyst, too.
Klíčová slova

Zpět

Patička