Přejít k obsahu


Modelling and modal properties of a railway vehicle wheelset drive with a hollow shaft

Citace:
ZEMAN, V., HLAVÁČ, Z., BYRTUS, M. Modelling and modal properties of a railway vehicle wheelset drive with a hollow shaft. In Engineering Mechanics 2007. Prague: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic, 2007. s. 1-12. ISBN: 978-80-87012-06-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modelling and modal properties of a railway vehicle wheelset drive with a hollow shaft
Rok vydání: 2007
Místo konání: Prague
Název zdroje: Institute of Thermomechanics, Academy of Sciences of the Czech Republic
Autoři: Vladimír Zeman , Zdeněk Hlaváč , Miroslav Byrtus
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá matematickým modelováním kmitání a modální analýzou individuálního pohonu kolejového vozidla dutým hřídelem. Metoda je založena na dekompozici systému na subsystémy a na modelování vazeb. Model respektuje prostorové kmity motoru spojeného se skříní převodky a nelineární síly ve styku kol s kolejnicemi. V závislosti na relativním skluzu kol a rychlosti vozidla jsou vyšetřeny modální veličiny a podmínky stability pohybu.
Abstrakt EN: The paper deals with the mathematical modelling of vibration and modal analysis of the individual wheelset drive with hollow graduated shaft. The method is based on the system decomposition into subsystems modelled in the special configuration spaces and modelling of the elastic couplings between subsystems. The mathematical model respects the space vibration of the engine fixed with gear housing and nonlinear contact forces between the wheels and the rails. The eigenvalues of the linearized autonomous model and stability conditions are investigated in dependence on the longitudinal creepage and the forward velocity of the wheelset.
Klíčová slova

Zpět

Patička