Přejít k obsahu


Metodika numerického modelování fyzikálních procesů elektrického odlučovače

Citace:
SEDLÁČEK, J., MATAS, R., KŇOUREK, J. Metodika numerického modelování fyzikálních procesů elektrického odlučovače. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of numerical simulation of physical processes in an electrostatic precipitator
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jan Sedláček , Richard Matas , Jindřich Kňourek
Abstrakt CZ: Metodika numerického modelování fyzikálních procesů elektrického odlučovače. Metodika simulace odlučovacího procesu pevných částic různé velikosti v elektrickém poli korónového výboje. Metodika zahrnuje základní vyhodnocování odlučivosti zařízení.
Abstrakt EN: Methodology of numerical simulation of physical processes in an electrostatic precipitator. Methodology of precipitation process of solid particles of different size drift by flue gases in electric field of corona discharge. The methodology comprises basic evaluation of device separability.
Klíčová slova

Zpět

Patička