Přejít k obsahu


Metodika optimalizace parametrů blokovacího elektromagnetu pro pohonný mechanismus LKP M/3 JE

Citace:
VOSTRACKÝ, Z., DOLEŽEL, I., ULRYCH, B. Metodika optimalizace parametrů blokovacího elektromagnetu pro pohonný mechanismus LKP M/3 JE. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of parameters optimisation of lock electromagnets of regulation rods linear drive mechanism LKP M/3 JE
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Vostracký , Ivo Doležel , Bohuš Ulrych
Abstrakt CZ: Uplatněná metodika vedoucí ke zlepšení konstrukčních a výkonových parametrů blokovacích elektromagnetů lineárního pohonného mechanismu řídících tyčí jaderného reaktoru. Metodika založená na specializovaných výpočtech byla zaměřena na zlepšení výkonových parametrů a ověření vlivu nových materiálů na parametry elektromagnetů a oteplení zařízení.
Abstrakt EN: Applied methodology that led to improvement of design and performance parameters of lock electromagnets of regulation rods linear drive mechanism of a nuclear reactor. The methodology based on specialized computations was focused on performance parameters improvement, impact of new materials application and checking of device heating.
Klíčová slova

Zpět

Patička