Přejít k obsahu


Dynamics analysis of the large rotor systems with gear-meshing nonlinearities

Citace:
DUPAL, J., ZEMAN, V., KURUC, T. Dynamics analysis of the large rotor systems with gear-meshing nonlinearities. In The Eleventh World Congress in Mechanism and Machine Science. Tianjin: Tianjin University, 2004. s. 2124-2128. ISBN: 7-111-14073-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Dynamics analysis of the large rotor systems with gear-meshing nonlinearities
Rok vydání: 2004
Místo konání: Tianjin
Název zdroje: Tianjin University
Autoři: Jan Dupal , Vladimír Zeman , Tomáš Kuruc
Abstrakt CZ: Tento příspěvek obsahuje přístup k analyzování nelineárních subsystémů spojených lineárními a nelineárními vazbami. Pro sestavení celkového matematického modelu je použita metoda modální syntézy. Cílem tohoto článku je nalezení periodického řešení systému jako odezvy na periodické buzení reprezentované Fourierovou řadou.
Abstrakt EN: This contribution deals with an approach to analyze nonlinear dynamic vibrating systems consisting of linear subsystems linked by linear and nonlinear couplings. The method of modal synthesis is used for an assembling of the total mathematical model. The aim of this paper is to find a system periodical solution as a response to periodic excitation represented by Fourier series.
Klíčová slova

Zpět

Patička