Přejít k obsahu


Metodika pro vyšetřování tlakových pulzací působících na schránky svědečných vzorků JE

Citace:
KŇOUREK, J., JINŠÍK, J. Metodika pro vyšetřování tlakových pulzací působících na schránky svědečných vzorků JE. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of determination of pulsating pressure forces at a surveillance capsules of a nuclear power plant
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Nové technologie - Výzkumné centrum v západočeském regionu, Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Jindřich Kňourek , Jiří Jinšík
Abstrakt CZ: Metodika vedoucí ke stanovení nestacionárních sil, které působí na schránky svědečných vzorků, které jsou umístěny a obtékány v šachtě reaktorové nádoby. Je založena na specializovaných CFD výpočtech. Výstupem je popis tlakových pulsací ve formě datových souborů, které slouží k návazným strukturálním výpočtům.
Abstrakt EN: Methodology is used for determination of the unsteady pressure forces at the walls of the surveillance capsule holders. These holders are located in the reactor pressure vessel and they are submerged with the pulsating flow. The methodology is based on the specialized numerical simulations. The results are exported and serve as an input for the further structural simulations.
Klíčová slova

Zpět

Patička