Přejít k obsahu


Analýza meziharmonických proudů polovodičových měničů

Citace:
DRÁBEK, P. Analýza meziharmonických proudů polovodičových měničů. Plzeň : 2004, 143 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Analysis of the interharmonics of the current in the semiconductor converters
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Autoři: Pavel Drábek
Abstrakt CZ: Disertační práce popisuje chování polovodičového měniče z hlediska elektromagnetické kompatibility s respektováním nízkofrekvenčního rušení. Hlavní cíl této práce je analýza fázových proudů polovodičového měniče z výkonové sítě, která je ovlivněna dynamickými změnami obvodových veličin.
Abstrakt EN: This doctoral thesis describes behaviour of the semiconductor converters from the Electromagnetic Compatibility (EMC) point of view with respect to low frequency interference. The main emphasis of this work is focused on the analysis of phase currents taken by semiconductor converters from a power distribution network which are influenced by circuit quantifies dynamic changes.
Klíčová slova

Zpět

Patička