Přejít k obsahu


Software pro modelování a simulaci pohonu dvojkolí příměstské el. jednotky 471

Citace:
BYRTUS, M., HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Software pro modelování a simulaci pohonu dvojkolí příměstské el. jednotky 471. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for modelling and analysis of wheelset drive of suburban unit 471
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Miroslav Byrtus , Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Software je založen na využití dekompozice systému na subsystémy. Na základě topologické specifikace modelu je vygenerován matematický model, který je založen na modelování subsystémů metodou konečných prvků a na modelování vazeb aplikací Lagrangeových rovnic. Vytvořený programový systém umožňuje respektovat torzní pohyb pohonu a dvojkolí, které se dále pohybují jako jedno těleso v příčném směru a rotují kolem svislé osy. Model kontaktu kolo-kolejnice zahrnuje nelineární skluzové síly mezi koly a kolejnicemi. Vstupy: geometrické parametry pohonu dvojkolí, hmotnostní a tuhostní parametry, parametry tlumení, provozní parametry – rychlost vozidla, momentová charakteristika trakčního motoru, specifikace zdrojů buzení Výstupy: modální veličiny systému, časové průběhy dynamické odezvy volitelných stavových veličin a grafické výstupy stability dvojkolí při jízdě po rovné i zakřivené trati.
Abstrakt EN: The developed software is based on using of the decomposition method into subsystems. According to the topological specification of the model the mathematical model is created. The mathematical model is based on modelling of subsystems by finite element method and on modelling of coupling by Lagrange’s equations. The created software enables to respect torsion motion of the wheelset moving like one body in lateral and yaw direction. The model of the wheel-rail contact includes nonlinear creep forces between wheel and rail.
Klíčová slova

Zpět

Patička