Přejít k obsahu


Software pro vyšetření seizmické odolnosti reaktorů typu VVER440

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Software pro vyšetření seizmické odolnosti reaktorů typu VVER440. 2007.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software for the seismic resistance calculation of the WWER 440 type reactor
Rok vydání: 2007
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Model reaktoru je těleso-nosníková soustava s diskrétními pružnými vazbami. Na základě zadaných hmotových, tuhostních, geometrických a materiálových parametrů software umožňuje výpočet vlastních frekvencí, vlastních vektorů a relativních citlivostí změn vlastních frekvencí na změny tuhostních parametrů. Ze spekter odezvy zrychlení na úrovni uložení tlakové nádoby ke stavební šachtě reaktoru jsou pro každý vlastní tvar kmitání počítána spektra odezvy výchylky. Z nich jsou pak určeny horní efektivní odhady deformací, vybraných sil přenášených pružnými vazbami mezi komponentami reaktoru a horní efektivní odhady redukovaných napětí v bodech nosníkových prvků dynamického modelu. V závislosti na tuhostech opření komponent horního bloku reaktoru lze graficky zobrazit vybrané stavové veličiny, jež rozhodují o seizmické odolnosti reaktoru.
Abstrakt EN: The reactor is modelled as discrete mass system and is based on combination of rigid bodies and beam elements with elastic joints. The assessment of the eigenfrequencies and eigenvectors is performed on the basis of input data, i.e. masses, stiffnesses, geometrical and material parameters. The sensitivity studies of the eigenfrequency spectrum on the changes of stiffness parameters are also performed. The response spectra of deflections are calculated using response spectrum method. The floor response spectra are applied is all three directions. The resulting deformations, forces in joints and effective values of stresses in beam elements are calculated using SRSS method. Very important finding is that the seismic margin of the reactor depends on the stiffness of upper block anchoring. The graphical output
Klíčová slova

Zpět

Patička