Přejít k obsahu


Software pro analýzu deformací a dynamického zatížení komponent reaktoru VVER1000.

Citace:
HLAVÁČ, Z., ZEMAN, V. Software pro analýzu deformací a dynamického zatížení komponent reaktoru VVER1000.. 2006.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Software pro analýzu deformací a dynamického zatížení komponent reaktoru VVER1000.
Rok vydání: 2006
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Zdeněk Hlaváč , Vladimír Zeman
Abstrakt CZ: Model reaktoru je těleso-nosníková soustava s respektováním prostorového rozmístění kontinuí nosníkového typu. Komponenty jsou provázány nehmotnými pružně-viskózními vazbami. Pro zadané návrhové parametry software určuje matice hmotnosti a tuhosti konstrukce, dále vektor buzení, vlastní frekvence a odpovídající tvary kmitání. Hlavním výsledkem aplikace software je výpočet dynamické odezvy komponent reaktoru při buzení generovaném tlakovými pulzacemi hlavních oběhových čerpadel při různých provozních režimech. Software umožňuje určit podmínky pro stálý kontakt ve vybraných vnitřních vazbách mezi komponentami reaktoru.
Abstrakt EN: The reactor is modelled as the large multibody-beam system with spatial location of the one dimensional beams. The reactor components are mutually coupled by viscous-elastic discrete couplings. For design parameters the software enables to calculate the mass and stifness matrices, eigenfrequencies and corresponding mode shapes of the whole system. Main result of software application is calculation of dynamic response of the reactor components generated by the circulating pump pressure pulsations for diferent operating modes. The software enables to determine the conditions for continued contact in chosen internal couplings between reactor components.
Klíčová slova

Zpět

Patička