Přejít k obsahu


A note on hamiltonicity of generalized net-free graphs of large diameter

Citace:
BROUSEK, J., FAUDREE, R., RYJÁČEK, Z. A note on hamiltonicity of generalized net-free graphs of large diameter . Discrete Mathematics, 2002, roč. 251, s. 77-85. ISSN: 0012-365X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A note on hamiltonicity of generalized net-free graphs of large diameter
Rok vydání: 2002
Autoři: Jan Brousek , Ralph J. Faudree , Zdeněk Ryjáček
Abstrakt CZ: Zobecněný $(i,j,k)$-net $N_{i,j,k}$ je graf, který vznikne identifikací každého uzlu trojúhelnika s koncovým uzlem jedné z tří uzlově disjunktních cest délek $i,j,k$. V článku dokazujeme, že každý 2-souvislý graf bez K(1,3) a bez $N_{1,2,j}$ o průměru alespoň $max \{7,2j\}(j\geqslant 2)$ je hamiltonovský.
Abstrakt EN: A generalized $(i,j,k)$-net $N_{i,j,k}$ is the graph obtained by identifying each of the vertices of a triangle with an endvertex of one of three vertex-disjoint paths of lengths $i,j,k$. We prove that every 2-connected claw-free $N_{1,2,j}$-free graph of diameter at least $max \{7,2j\}(j\geqslant 2)$ is hamiltonian.
Klíčová slova

Zpět

Patička