Přejít k obsahu


On positive solutions of nonlinear elliptic equations involving concave and critical nonlinearities

Citace:
CHABROWSKI, J., DRÁBEK, P. On positive solutions of nonlinear elliptic equations involving concave and critical nonlinearities. Studia Mathematica, 2002, roč. 151, č. 1, s. 67-85. ISSN: 0039-3223
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On positive solutions of nonlinear elliptic equations involving concave and critical nonlinearities
Rok vydání: 2002
Místo konání: Brisbane
Název zdroje: QUANZIAM 2003 (Queensland - Australian - New Zealand Industrial and Applied Mathematics Conference)
Autoři: Jan Chabrowski , Pavel Drábek
Abstrakt CZ: V článku se vyšetřuje existence nezáporných řešení eliptických rovnic obsahujících konkávní nelinearitu, jejíž růst v nekonečnu je kritický ve smyslu Sobolevova exponentu. Pomocí různých variačních metod je dokázána existence alespoň dvou nezáporných řešení.
Abstrakt EN: We study the existence of nonnegative solutions of elliptic equations involving concave and critical Sobolev nonlinearities. Applying various variational principles we obtain the existence of at least two nonnegative solutions.
Klíčová slova

Zpět

Patička