Přejít k obsahu


Domain decomposition method for contact problems with small range contact

Citace:
DANĚK, J. Domain decomposition method for contact problems with small range contact. Mathematics and Computers in Simulation, 2003, roč. 61, č. č. 3-6, s. 359-373. ISSN: 0378-4754
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Domain decomposition method for contact problems with small range contact
Rok vydání: 2003
Autoři: Josef Daněk
Abstrakt CZ: V práci je prezentována metoda rozkladu oblasti Neumann-Neumann typu pro řešení variační nerovnice, která je odvozena z eliptické okrajové úlohy s podmínkou jednostranného kontaktu malého rozsahu.
Abstrakt EN: Domain decomposition method of Neumann-Neumann type for solving variational inequalities arising from the elliptic boundary value problems with unilateral boundary condition for small range contact is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička