Přejít k obsahu


Nonlinear scalar model of a suspension bridge: existence of multiple periodic solutions

Citace:
DRÁBEK, P., NEČESAL, P. Nonlinear scalar model of a suspension bridge: existence of multiple periodic solutions. Nonlinearity, 2003, č. Č. 16, s. 1165-1183. ISSN: 0951-7715
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonlinear scalar model of a suspension bridge: existence of multiple periodic solutions
Rok vydání: 2003
Autoři: Pavel Drábek , Petr Nečesal
Abstrakt CZ: V článku je studován skalární nelineární symetrický model visutého mostu. Jsou uvažována periodická řešení a dokázána jejich existence a násobnost. Hlavním nástrojem je teorie bifurkací kombinovaná s vlastnostmi Fučíkova spektra.
Abstrakt EN: We consider a scalar nonlinear symmetric model of a suspension bridge. We study periodic solutions and prove existence and muliplicity results. The main tool is the bifurcation theory combined with properties of the Fučík spectrum.
Klíčová slova

Zpět

Patička