Přejít k obsahu


On Bayesian estimation in an exponential distribution under random censorship

Citace:
FRIESL, M., HURT, J. On Bayesian estimation in an exponential distribution under random censorship. Kybernetika, 2007, roč. 43, č. 1, s. 45-60. ISSN: 0023-5954
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Bayesian estimation in an exponential distribution under random censorship
Rok vydání: 2007
Autoři: Michal Friesl , Jan Hurt
Abstrakt CZ: Článek se zabývá konstrukcí a vlastnostmi bayesovských odhadů parametrických funkcí v exponenciálním rozdělení při Koziolově-Greenově modelu náhodného cenzorování. Uvažováno je několik apriorních rozdělení a odvozeny příslušné odhady. Pozornost je věnována asymptotickým vlastnostem odhadů, zvláště pak u bayesovského rizika. Vlastnosti při malých rozsazích výběru jsou zkoumány v simulační studii.
Abstrakt EN: The paper gives some basic ideas of both the construction and investigation of the properties of the Bayesian estimates of certain parametric functions of the parent exponential distribution under the model of random censorship assuming the Koziol-Green model. Various prior distributions are investigated and the corresponding estimates are derived. The stress is put on the asymptotic properties of the estimates with the particular stress on the Bayesian risk. Small sample properties are studied via simulations in the special case.
Klíčová slova

Zpět

Patička