Přejít k obsahu


Nové možnosti materiálového modelování pro návrhy a optimalizaci kovářských technologií

Citace:
MAŠEK, B., STAŇKOVÁ, H., NOVÝ, Z. Nové možnosti materiálového modelování pro návrhy a optimalizaci kovářských technologií. In 6. Kovárenská konference : Nové technologie kování. Ostrava: Svaz kováren ČR, 2007. s. 1-4. ISBN: 978-80-239-8938-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New possibilities of material modelling for project and optimization of forming processes
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Svaz kováren ČR
Autoři: Bohuslav Mašek , Hana Staňková , Zbyšek Nový
Abstrakt CZ: Dynamický vývoj a optimalizace tvářecích procesů v sobě zahrnuje řadu technologických a materiálových aspektů. V současné době se objevuje na trhu celá řada nových materiálů, pro které je nutno najít nové optimální technologie a postupy zpracování. Jednou z efektivních možností jak toho dosáhnout, je i materiálové modelování. V oblasti materiálového modelování došlo v poslední době k výraznému pokroku a byla zavedena celá řada inovací. Velký rozvoj zaznamenávají i experimentální zařízení. V tomto roce byl v Plzni uveden do provozu nový simulátor pro přesné modelování náročných termomechanických aplikací.
Abstrakt EN: Dynamic development and optimization of forming processes encompass many technological and material aspects. Several branches of new material have recently appeared on the market and it is necessary to find new optimal technologies and processing procedures for them. Among the efficient ways which lead to this goal belongs also material modeling. Huge development in the area of material modeling has been noticed in recent years and many innovations have been introduced. Experimental equipment has subsequently also undergone quick development. New simulator for precise modeling of difficult thermo-mechanical applications was put into service in Pilsen last year.
Klíčová slova

Zpět

Patička